02188678487 - 8653280902782
02188678488 - 8653280902781
EN 英语

برندهای جهانی سنگ آهن – NEWMAN

news1

📚📚آموزش برندهای جهانی سنگ آهن – NEWMAN

در قسمتهای قبل درمورد منطقه پیلبارا و اهمیت معدنی آن، همچنین برند PB،SSF،JIMBLEBAR صحبت کردیم. امروز درباره برند NEWMANصحبت خواهیم کرد.بدین منظوز PDF درج شده در قسمت بالا را دانلود نمایید.

لطفا چنانچه پیشنهاد یا انتقادی در راستای بهبود عملکرد کانال و سایت دارید با ارسال ایمیل به آدرس زیر، ما را از نظر خود بهره مند فرمایید .

⭕️YOUmetalorg@gmail.com

یا

⭕️Umetalorg@gmail.com

 

 

https://t.me/YOUmetal