02188678487 - 8653280902782
02188678488 - 8653280902781
EN 英语

آموزش کرومیت-قسمت دوم

news1

📚📚 آموزش کرومیت- قسمت دوم

کاربرد اصلی کرومیت در فولاد آلیاژی
وفا حمیدی، تاجر و پژوهشگر فعال در بخش معدن ایران درباره کاربردهای کرومیت به صمت گفت: مصرف عمده کرومیت در تولید فولاد ضدزنگ است. در واقع حدود ۶۵ درصد کرومیت جهان در صنعت متالورژی استفاده می‌شود که از این میزان عمده آن برای تولید فولاد ضد زنگ است. این موضوع به دلیل مقاومت کرومیت در برابر خوردگی و اکسیده شدن است. به گفته وی، در هر صنعتی از جمله صنایع های‌تک که از حساسیت بالایی برخوردار است از این ماده معدنی استفاده می‌شود. یکی دیگر از موارد استفاده کرومیت در ساخت کوره‌ها و مواد نسوز مانند آجرهای نسوز کرومیتی است زیرا، کرومیت به دلیل ویژگی‌های خاص خود، مقاومت محصول نهایی را افزایش می‌دهد. وی افزود: از این ماده معدنی در صنایع دارویی نیز استفاده می‌شود. به عنوان مثال، حجم گلبول‌های خون را با ترکیب یک ایزوتوپ کرومیت یعنی کرومیت ۵۱ و سدیم اندازه‌گیری می‌کنند. این کارشناس کرومیت در ادامه چین را به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده این ماده معدنی معرفی کرد و گفت: افریقای جنوبی تولیدکننده اصلی این ماده معدنی در جهان بوده و بعد از آن کشورهایی همچون، قزاقستان، هند، ترکیه و روسیه قرار دارند. البته استرالیا و برزیل نیز با سرعتی که در تولید این ماده معدنی در پیش گرفته‌اند، مانند دیگر حوزه‌های معدنی که به شکل قوی در آنها وارد شده‌اند در این حوزه نیز، قدرتمند حضور خواهند داشت.
کاربرد اصلی کرومیت در فولاد آلیاژی
وفا حمیدی، تاجر و پژوهشگر فعال در بخش معدن ایران درباره کاربردهای کرومیت به صمت گفت: مصرف عمده کرومیت در تولید فولاد ضدزنگ است. در واقع حدود ۶۵ درصد کرومیت جهان در صنعت متالورژی استفاده می‌شود که از این میزان عمده آن برای تولید فولاد ضد زنگ است. این موضوع به دلیل مقاومت کرومیت در برابر خوردگی و اکسیده شدن است. به گفته وی، در هر صنعتی از جمله صنایع های‌تک که از حساسیت بالایی برخوردار است از این ماده معدنی استفاده می‌شود. یکی دیگر از موارد استفاده کرومیت در ساخت کوره‌ها و مواد نسوز مانند آجرهای نسوز کرومیتی است زیرا، کرومیت به دلیل ویژگی‌های خاص خود، مقاومت محصول نهایی را افزایش می‌دهد. وی افزود: از این ماده معدنی در صنایع دارویی نیز استفاده می‌شود. به عنوان مثال، حجم گلبول‌های خون را با ترکیب یک ایزوتوپ کرومیت یعنی کرومیت ۵۱ و سدیم اندازه‌گیری می‌کنند. این کارشناس کرومیت در ادامه چین را به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده این ماده معدنی معرفی کرد و گفت: افریقای جنوبی تولیدکننده اصلی این ماده معدنی در جهان بوده و بعد از آن کشورهایی همچون، قزاقستان، هند، ترکیه و روسیه قرار دارند. البته استرالیا و برزیل نیز با سرعتی که در تولید این ماده معدنی در پیش گرفته‌اند، مانند دیگر حوزه‌های معدنی که به شکل قوی در آنها وارد شده‌اند در این حوزه نیز، قدرتمند حضور خواهند داشت.