02188678487 - 8653280902782
02188678488 - 8653280902781
EN 英语

درباره ما

ارایه تازه ترین اخبار و اطلاعات در حوزه معدن بویژه معادن فلزی

انتشار ارزش مواد معدنی مانند سنگ آهن، کرومیت و کنسانتره سنگ آهن با توجه به بازار جهانی و متناسب با نحوه تحویل و میزان کیفیت

تحلیل بازار داخلی در کنار بازارهای هدف و بررسی و پیش بینی فرصت ها و تهدیدهای موجود در این حوزه برای معدنکاران و بازرگانان

ایجاد فضایی تخصصی برای معرفی معادن و محصولات و برقراری ارتباط مبتنی بر اطمینان برای عرضه کنندگان و خریداران داخلی و خارجی