02188678487 - 8653280902782
02188678488 - 8653280902781
EN 英语

خرید و فروش مواد معدنی

چنانچه قصد خرید یا فروش محصولات معدنی خود را دارید لطفا پس از تکمیل فرم زیر روی گزینه ارسال  کلیک نمایید.

درخواست شما توسط کارشناسان مربوطه دریافت و درصورت تعریف شده بودن در حیطه فعالیت ما و پس از بررسی صحت اطلاعات و مدارک ارسالی شما ، اقدامات بعدی انجام خواهد شد.

  • ارسال مستندات(گزارش بازرسی کالا، محل دپو ، عکس و …….) به ویژه برای درخواست فروش ضروری  است.
  • بدیهی است به درخواست های فاقد مدارک ترتیب اثر داده نخواهد شد.
[gravityform id=”16″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]